Soutěž

 

VELKÁ MEDVĚDÍ SOUTĚŽ S NOVÝMI BÁSNÍKY
o rodinné dobrodružství v ZOO Dvůr Králové

 

Už 13. dubna přijde do českých kin nový film Dušana Kleina Jak básníci čekají na zázrak a Preventan® Akut jako jeden z partnerů nemůže chybět! Abychom vám zpříjemnili čekání na premiéru, připravili jsme pro vás soutěž s medvídkem Preventan o rodinný víkend v ZOO Dvůr Králové pro celou rodinu a další báječné ceny.
       

O CO SOUTĚŽÍME

Hlavní výhrou v soutěži je víkendový pobyt v ZOO Dvůr Králové – 1 noc v luxusním hotelu Safari a celovíkendový vstup do ZOO pro celou rodinu. Mimo jiné jsou ve hře ale také dárkové balíčky plné zdraví Farmax a VIP vstupenky na předpremiéru filmu Jak básníci čekají na zázrak.

farmax-vy-hry-soute-z

 

 

 

 

 

 

 


JAK NA TO?

Soutěž probíhá na naší facebookové stránce Farmax Česká republika, kde najdete soutěžní příspěvek a veškeré pokyny. K zařazení do soutěže stačí:

 

 1. Stát se fanouškem stránky Farmax Česká republika

 2. Správně odpovědět na otázku pod soutěžním příspěvkem – „Jakou hlavní účinnou látku obsahuje Preventan Akut?“ 
  Malá nápověda – Je to imunoglukan, Protequine nebo Preventin?
        

Naše porota vylosuje nejpozději 31. 3. 2016 výherce, jejich jména uveřejníme v následujících dnech na naší fanouškovské stránce.

  

ikona-soutezit  

 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

 • Organizátorem a zároveň pořadatelem soutěže je společnost SVUS Pharma a.s. sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, Hradec Králové, 500 02, IČO: 465 048 77, DIČ: CZ 465 048 77

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

 • Soutěž je realizována v prostředí sociální sítě Facebook, na stránce Farmax Česká republika dostupné na https://www.facebook.com/farmax.cz/, v termínu od 14. 3. 2016 do 31. 3. 2016.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem online platformy (sociální sítě) Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a pod příspěvek stránky Farmax Česká republika avizující soutěž vloží odpověď na soutěžní otázku.

 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Dále rovněž osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 • Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

MECHANIKA SOUTĚŽE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

 • V době konání soutěže bude na stránce Farmax Česká republika dostupné na https://www.facebook.com/farmax.cz/ zveřejněno zadání soutěže. Zájemci o účast v soutěži budou vyzváni, aby svoji odpověď napsali pod příspěvek avizující konání soutěže na stránce Farmax Česká republika.

 • Výherci budou určeni na základě losu. Jedna osoba může vyhrát pouze jednu cenu v celé soutěži. Odpovědi vložené po skončení trvání soutěže nebudou do výběru zařazeny.

VÝHERCI A VÝHRY

 • Výhercem se může stát každý, kdo v období od 14. 3. 2016 do 31. 3. 2016 napíše krátký text vysvětlující důvod vlastní výhry v soutěži.

 • Hlavní výherce soutěže obdrží cenu v podobě poukazu na pobyt pro 2 dospělé osoby a 2 děti na 1 noc v hotelu Safari Dvůr Králové v celkové hodnotě 5 000 Kč. Za účelem zajištění řádné organizace a průběhu soutěže organizátor jmenuje odbornou soutěžní komisi, která vybere výherce. Jakékoli pochybnosti o pravidlech soutěže, ustanovení jednacího řádu a interpretace řeší pořadatel.

 • Výherci umístění na 2. až 6. místě obdrží dárkový balíček s produkty Farmax v maximální hodnotě 1 000 Kč.

 • Výherci umístění na 7. až 11. místě obdrží 2 kusy VIP vstupenek na předpremiéru českého filmu Jak básníci čekají na zázrak, která se uskuteční dne 11.4.2016 v 17 hodin v Praze.  

 • Výhercem se může účastník soutěže stát pouze jednou.

 • Výhry výhercům věnuje společnost SVUS Pharma a.s.

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

 • Výherce bude oznámen na stránce Farmax Česká republika dostupné na https://www.facebook.com/farmax.cz/, pod příspěvkem avizujícím soutěž nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení soutěže.

 • Výherce následně musí poslat do zpráv facebookové stránce Farmax Česká republika dostupné na https://www.facebook.com/farmax.cz/ svůj e-mail, poštovní adresu a adresu osobního profilu na Facebooku, aby bylo možné ověřit údaje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.

 • Výherce, který do 5 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 • Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě zrušení osobního facebookového profilu soutěžícího ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry.

 • Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.

 • Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

 • Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

OSOBNÍ ÚDAJE

 • Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele.

 • V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele.

 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

 • Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům.

 • Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 • Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 14. 3. 2016. O případných změnách bude pořadatel a organizátor informovat prostřednictvím facebookové stránky Farmax Česká republika dostupné nahttps://www.facebook.com/farmax.cz/.

 • Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

 • Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

 • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.

 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 V Hradci Králové dne 14. 3. 2016. 

Staňte se členem Farmax klubu

Newsletter

Chcete být informováni o novinkách a akcí?

Ptejte se našich odborníků, rádi Vám zodpovíme